Αναβάθμιση e-portal Μητρώου Δεσμεύσεων της Ενημέρωσης Περιληπτικού Πίνακα Μητρώου Δεσμεύσεων

Με βάση την Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών της 4/3/2013 Αρ.πρωτ. οικ. 2/23535/ΔΠΔΣΜ με θέμα <Αναβάθμιση e-portal Μητρώου Δεσμεύσεων> ,στην Επιλογή <Ενημέρωση Περιληπτικού Πίνακα Μητρώου Δεσμεύσεων>, στην Εφαρμογή Οικονομικής – Εργαλείο Διαχειριστή έκδοση 12.4.043 , προστέθηκε ο υπολογισμός των 7 νέων στηλών , <Εγκεκριμένη Πιστωση Π/Υ> <Αναμόρφωση Π/Υ> <Ποσοστό Διάθεσης Πιστώσεων> (μόνιμα 100%) <Ανειλημμένη Δέσμευση> <Υπολειπόμενη προς Διάθεση Πίστωση> <Ποσό Τιμολογίων ή άλλων ισοδύναμων εγγράφων και <Ποσό Πληρωμής>.

Κατεβάστε το αρχείο: 2013-03-11_mitroo-desmeuseon_mfgk-sep2012 

Κατεβάστε την εγκύκλιο: 2013-03-04_EGKYKLIOS_oik-2-23535-dpdsm_anavathmisi-e-portal